SKB banka, dobrodelno društvo Talents & Partige
Talents & Partage (T&P) SKB BANKA d.d. je donator kuhinje društvu Verjamem vate

Predstavniki dobrodelnega društva Talents & Partage, ki deluje v okviru bančne skupine SKB in mednarodne matične Skupine Société Générale, so v letu 2017 izročili našemu društvu Verjamem vate iz Domžal donacijo v vrednosti 1.390,00 EUR. Znesek smo porabili za nakup kuhinje za dnevni center za mlade z zmernimi razvojnimi motnjami. Donacijo je zbralo 65 zaposlenih v SKB, ki so člani omenjenega društva, del pa je prispevalo matično društvo Talents & Partage iz Société Générale Pariz.
Dobrodelno društvo Talents & Partage deluje v okviru bančne Skupine SKB in mednarodne matične Skupine Société Générale iz Francije. Glavni namen društva T&P je pomoč zapostavljenim otrokom, starejšim v stiski, osebam s posebnimi potrebami in brezposelni mladini. T&P financira svoje dobrodelne projekte iz zbranih članarin, ki jih prispevajo zaposleni v SKB, in z donacijo Skupine SG.


Mizarstvo Bahovec

Kuhinja v dnevnem centru Verjamem vate

Frizerska delavnica Čuparija


Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade/strong>

Program MEPI je edinstven mednarodni program osebnosocialnega razvoja, ki mlade med 14 in 25 letom vabi, da prevzamejo odgovornost za lastni osebnostni in poklicni razvoj. Pri tem se spopadajo z izzivi in za dosežke prejmejo priznanja mednarodne veljave. V Programu je bilo do sedaj vključenih preko 9 milijonov mladih iz 140 držav.

Vsem, ki delamo z mladimi program MEPI ponuja dodano vrednost saj med drugim predstavlja odlično dopolnilo formalnemu izobraževanju, mednarodno kvalifikacijo; omogoča sistematično osebnostno spremljanje ter je odličen “okvir” za delo s tovrstno populacijo.

Program se z lahkoto integrira v katerokoli okolje, kjer so mladi. Obenem pa predstavlja edinstven povezovalni element v lokalni skupnosti.

Program MEPI je socialna franšiza; že vzpostavljena »formula«, ki garantira uspešen, dodelan in preverjen sistem izvajanja. Ekskluzivni nosilec licence za Slovenijo je Zavod MEPI v okviru katerega deluje Nacionalni urad, ki je koordinacijsko telo programa MEPI za Slovenijo.

V Sloveniji smo program MEPI v šolah pričeli širiti in vpeljevati s šolskim letom 2004/05. Do sedaj smo podelili MEPI licenco preko 90 institucijam formalnega izobraževanja in v njem je sodelovalo preko 6500 mladih.

Ravni sodelovanja z društvom

  1. Promocija in povezovanje društva s podjetji in drugimi organizacijami z namenom vzpostavitve sodelovanja in ozaveščanja o delovanju društva
  2. Sodelovanje društva v Programu MEPI – Mednarodno priznanje za mlade
    • Društvo je nosilec licence za t.i. MEPI točko in omogoča mladim, da lahko opravljajo aktivnosti, ki so skladne s konceptom in zahtevami programa MEPI, in sicer za področji prostovoljstva in veščin.
    • Aktivnosti, ki jih društvo ponuja mladim so lahko mednarodno akreditirane kot aktivnosti, ki mladostniku, vključenemu v Program MEPI, štejejo kot obvezni del njegovega programa, ki se zaključi s pridobitvijo Mednarodnega priznanja.

Slovensko mladinsko gledališče

Slovensko mladinsko gledališče nosi svojo zgodovino v imenu. In ga hkrati že presega.

Mladinsko. Ustanovljeno je bilo leta 1955 kot prvo poklicno gledališče za otroke in mladino v Sloveniji. Prvih petindvajset let je ustvarjalo zanje. A mladih gledalcev ni podcenjevalo. Že od vsega začetka se je lotevalo tudi težkih tem, kot so holokavst, odraščanje, ljubezen v času revolucije … Okoli leta 1980 pa je naredilo nov korak in svoj program, v katerem je povezalo (in povezuje) politično kritičnost in provokativnost z inovativnimi uprizoritvenimi postopki in svežimi poetikami, zavestno razširilo in pritegnilo občinstvo vseh starosti. Mladinsko ni zgolj mladinsko.

Slovensko. Mladinsko ima svoj dom v Ljubljani. Tu stoji hiša, v kateri snujemo, ustvarjamo, študiramo, igramo. Pa vendar gre za organizem v nenehnem gibanju, saj dobršen delež predstav odigramo na gostovanjih. Od nekdaj po Sloveniji in (tedaj še) Jugoslaviji, vsaj od osemdesetih dalje pa smo trdno vpeti v gledališko dogajanje po Evropi in od devetdesetih tudi v Latinski Ameriki ter na drugih celinah. V več kot štiridesetih državah po svetu je naredil nepozaben vtis naš vsestranski, izjemnih transformacij sposobni ansambel, katerega člani so kos glasbenim, gibalnim ali psihološkim izzivom, se ne podrejajo zvezdniškemu sistemu, temveč drug drugega podpirajo za uigrano celoto. Mladinsko ni samo slovensko.

Gledališče. Smo gledališče. Vendar od gledalcev pričakujemo več kot le »gledanje«, z njimi skušamo vzpostaviti dialog in jih dejavno vključevati. Ustvarjamo predstave. Vendar tega ne počnemo v vakuumu. Kritično opazujemo družbo, jo komentiramo in si jo prizadevamo sooblikovati. Mladinsko je bilo – in je – gledališki organizem, ki skuša z odra prodirati – in prodira – v javni prostor, tako da ta za nas postaja enakopravni prostor uprizoritve. Mladinsko ni le gledališče.