„ Smo drugačni, smo opazni, smo dobri in prijazni,
povezujemo ljudi,
da se za okolje in človeka poskrbi. “


Društvo Verjamem vate s statusom izvajalske organizacije za osebno asistenco ter statusom socialnega podjetja in sedežem v Domžalah je nevladna organizacija namenjena vključevanju ljudi z motnjo v telesnem in duševnem razvoju v družbo in delo.

Njihove delovne potenciale razvijamo v okolju, ki je prilagojen zmožnostim uporabnika, in sicer v okviru socialnega podjetja in društva ter v različnih drugih lokalnih delovnih okoljih. Delovne naloge mladi opravljajo z veseljem, delovno okolje iščemo preko povezovanja z drugimi zavodi in podjetji.

V ta namen v društvu deluje tudi dnevni center za ljudi s telesno in duševno motnjo v razvoju, ki uporabnikom omogoča bivanje tekom dneva v čim samostojnejši obliki. Delovno učni center je v bližini trgovine ponovne uporabe, kjer se odvija večina njihovih delovnih aktivnosti. Program dnevnega centra sofinancira Občina Domžale.

Namen društva je predvsem ozaveščanje družbe o sprejemanju drugačnosti  ter  delovnih potencialih mladih ljudi, ki se zaradi svojih značilnosti težje zaposlijo, in sicer s sporočilom o koristnosti dela, ki ga opravljajo, tako za podjetje kot družbo.

 

VIZIJA

S pomočjo osebne asistence želimo postati uspešen učno delavni center za prikrajšane skupine ljudi ter ljudi, ki se želijo opolnomočiti za delo z njimi.

 

POSLANSTVO

Vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v delo preko različnih individualno prilagojenih delovnih okolij. S prilagoditvijo delovnega okolja njihovim zmožnostim, oziroma s pomočjo pri prilagoditvi delovnega okolja, in opolnomočenim kadrom,  čim kvalitetneje razviti njihove delovne potenciale. Hkrati pa poskrbeti za odgovorno družbeno koristno podjetništvo z delovanjem na področju ponovne uporabe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VKLJUČUJOČA ENAKOST: razvoj delovnih okolij za praktično usposabljanje ljudi z motnjami v telesnem in duševnem razvoju

 

Celotna vrednost projekta: 112.751,68 €

Nepovratna sredstva MGTŠ: 81.255,68 €

Datum pričetka projekta: 5.9.2023

Datum zaključka projekta: 30.9.2024

 

Namen in cilj projekta: Projekt je namenjen socialnemu in delovnemu vključevanju invalidov in ranljivejših skupin ter zasledovanju ciljev Resolucije Evropskega parlamenta z dne 13.12.2022, ki opozarja, da imajo invalidi pravico do samostojnega življenja in ustreznih storitev na ravni skupnosti in ob tem poziva države članice, naj odpravijo institucionalno oskrbo za invalide ter preidejo na sistem, ki invalidom omogoča sodelovanje v družbi.

V projekt Vključujoč enakost bomo sprejeli osebe, ki so invalidi po Zakonu o socialnem vključevanju. Zanje bomo pripravili karierni načrt, jih praktično usposobili za delo ter na koncu projekta izdali Priročnik o zaposlitvi oseb z zmerno motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Razvili bomo novo delovno mesto za ljudi s PP ter zaposlili tri nove delavce: vodjo projekta, eno osebo iz ranljivejše skupine, ki je na trgu dela ter eno osebo z zmerno motnjo v telesnem in duševnem razvoju.