„ Smo drugačni, smo opazni, smo dobri in prijazni,
povezujemo ljudi,
da se za okolje in človeka poskrbi. “


Društvo Verjamem vate s statusom izvajalske organizacije za osebno asistenco ter statusom socialnega podjetja in sedežem v Domžalah je nevladna organizacija namenjena vključevanju ljudi z motnjo v telesnem in duševnem razvoju v družbo in delo.

Njihove delovne potenciale razvijamo v okolju, ki je prilagojen zmožnostim uporabnika, in sicer v okviru socialnega podjetja in društva ter v različnih drugih lokalnih delovnih okoljih. Delovne naloge mladi opravljajo z veseljem, delovno okolje iščemo preko povezovanja z drugimi zavodi in podjetji.

V ta namen v društvu deluje tudi dnevni center za ljudi s telesno in duševno motnjo v razvoju, ki uporabnikom omogoča bivanje tekom dneva v čim samostojnejši obliki. Delovno učni center je v bližini trgovine ponovne uporabe, kjer se odvija večina njihovih delovnih aktivnosti. Program dnevnega centra sofinancira Občina Domžale.

Namen društva je predvsem ozaveščanje družbe o sprejemanju drugačnosti  ter  delovnih potencialih mladih ljudi, ki se zaradi svojih značilnosti težje zaposlijo, in sicer s sporočilom o koristnosti dela, ki ga opravljajo, tako za podjetje kot družbo.

 

VIZIJA

S pomočjo osebne asistence želimo postati uspešen učno delavni center za prikrajšane skupine ljudi ter ljudi, ki se želijo opolnomočiti za delo z njimi.

 

POSLANSTVO

Vključevanje ljudi s posebnimi potrebami v delo preko različnih individualno prilagojenih delovnih okolij. S prilagoditvijo delovnega okolja njihovim zmožnostim, oziroma s pomočjo pri prilagoditvi delovnega okolja, in opolnomočenim kadrom,  čim kvalitetneje razviti njihove delovne potenciale. Hkrati pa poskrbeti za odgovorno družbeno koristno podjetništvo z delovanjem na področju ponovne uporabe.