Mladi s posebnimi potrebami in njihovo
vključevanje v družbo in delo


Dnevni center Verjamem vate je namenjen ljudem z zmerno motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki si želijo vključenosti, tako v delo, kot družbo.
Sofinancira ga občina Domžale.

Ena izmed večjih težav, s katero se sooča vedno več družin tudi v domžalski občini, so otroci in mladostniki z motnjami v duševnem razvoju. Njihova življenja so še vedno odrinjena na rob naše družbe, odvijajo se mimo nas, ne da bi sploh vedeli, s kakšnimi težavami, strahovi in odrekanji se vsakodnevno spopadajo posamezniki in njihove družine.

Populacija teh otrok in mladostnikov je številčno večja, kot pred desetletjem, prisotne so vse bolj kompleksne motnje, mnogi potrebujejo stalno spremstvo in skrb odrasle osebe. Lahko smo veseli, da v naši občini problematiko uspešno rešuje Osnovna šola Roje s prilagojenim programom, kjer se učenci lahko šolajo do 26. leta starosti.

Po zaključku šolanja nastopi težava, saj sledi vključitev v varstveno-delovne centre, kjer pa v državi ni prostih mest in so čakalne vrste izjemno dolge. Sledijo stiske teh mladostnikov, ki se novi situaciji težko privadijo. Če so bili prej vsaj sprejeti v okolju svoje šole, pa kar na enkrat postanejo popolnoma izrinjeni in izolirani. Velika pa je tudi stiska staršev, ki ne vedo, kaj storiti. Nekateri starši ne morejo drugače, kot da se odločijo, da njihov otrok ostane doma.

Mladim osebam začno hitro upadati kognitivne in funkcionalne sposobnosti, ki so jih z velikim trudom pridobili skozi leta. Predvsem pa jim počasi upada tudi samozavest, ki so jo gradili v šoli. Tako je ta čas med zaključkom šolanja in vključitvijo v varstveno delovni center izrednega pomena, da ga preživijo v podobnem okolju kot v času šolanja. Prav bi bilo, da ga preživijo v družbi vrstnikov ter da čas preživljajo kakovostno in da nadgradijo svoja znanja in spretnosti.

Zato smo se na Občini Domžale odločili, da naredimo korak naprej in podpremo odprtje dnevnega centra ter tako zapolnimo to časovno vrzel. Začela je delovati delovna skupina, ki je imela za nalogo, da preuči, na kakšen način bi odprli dnevni center za osebe z motnjami v duševnem razvoju v občini. Zavedali smo se, da posegamo v pristojnost države, poleg tega smo bili soočeni z mnogimi zakonodajnimi in birokratskimi ovirami. Pa vendar nam je po dveh letih skupnega dela, vztrajnosti in medsebojnega spodbujanja uspelo. Občina Domžale je objavila javni razpis za sofinanciranje delovanja dnevnega centra. Na razpis se je prijavilo društvo Verjamem vate, ki je odprlo vrata centra v septembru 2017.

Veseli me, da je naša občina, občina prijaznih ljudi, ljudi, ki delajo iskreno, z občutkom do soljudi, spoštovanjem in predvsem s sprejemanjem drugačnosti.

Verjamem, da bo dnevni center za naše mlade občane postal njihov drugi dom, kjer bodo sprejeti, zadovoljni in kjer bodo spoznali nove stvari in prijatelje. Uživajte in le pogumno naprej!

 

Članek je napisala podžupanja občine Domžale
Mag. Renata Kosec