Moje ime je Jaka in sem star 22 let. Imam Downov sindrom, zato pri nekaterih stvareh potrebujem pomoč. V Kamniku sem končal šolo s prilagojenim programom. Sedaj pa sem vključen v dnevni center v društvu Verjamem vate v Domžalah. Starši, učitelji in sedaj mentorji me ves čas spodbujejo, da sem čimbolj samostojen. Potrudim se, da veliko stvari opravim sam. Doma pomagam v kuhinji, pospravim svojo sobo in pomagam staršem. Tudi v dnevni center vsak dan hodim sam. Tam se vsi trudimo, da svoje delo opravimo odgovorno in samostojno. Zelo sem vesel in ponosen nase, ko kaj opravim sam in brez pomoči drugih.

Jaka Blejc

Jaka