V torek, 4.10.2016 se nam je ponudila možnost, da naše delo predstavimo na OŠ Domžale, ki sodeluje pri projektu NVO gre v šolo. Tako bomo pobližje spoznali učence domžalske lokalne skupnosti z mladimi z razvojno motnjo in jim ob tem predstavili tudi pomemben vidik reciklaže v svetu.

Drugačnost že dolgo ni več socialna stigma, pač pa edinstvenost in pravica vsakega posameznika. Naša družbena naloga pa je, da skrbimo za socialno integracijo ranljivih oseb in s tem tudi njim zadovoljimo potrebe po sprejetju ter varnosti. Tako mladim s posebnimi potrebami omogočimo boljše možnosti za razvoj in jih sprejmemo kot enakovredne člane skupnosti.

Projekt NVO gre v šolo je pravi način socialnega vključevanja ne samo mladih s posebnimi potrebami, pač pa vseh mladih. Je pravi način s katerim se lahko učimo drug od drugega in ozavestimo drugačnost ter strpnost do drugačnosti- spodbudimo medsebojno sodelovanje brez predsodkov, zaničevanj in posmehovanj. Je pravi način za večanje dostojanstva ranljivih oseb s spodbujanjem prostovoljstva ter solidarnosti.

Zato nam je sodelovanje pri projektu v veliko veselje.

NVO gre v šolo