ORGANIZACIJA OSEBNE ASISTENCE VERJAMEM VATE

 

Osebna asistenca omogoča ljudem z telesno ali duševno okvaro neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve osebne asistence so prilagojene potrebam ljudi, ki jim ta pravica pripada. Storitve osebne asistence izvajajo organizacije, ki so na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pridobile status izvajalske organizacije. Tudi naše društvo Verjamem vate ima status izvajalske organizacije.

Upravičence do osebne asistence in kandidate za osebne asistente vabimo, da nam pošljejo informativno povpraševanje oziroma nas kontaktirate.

 

UPORABNIKI

Uporabnikom osebne asistence nudimo kvalitetne storitve, ki vključujejo storitve namenjene osebni pomoči, pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, spremstvo ter pomoč na delovnem mestu in pri izobraževanju.

Poseben poudarek dajemo vključevanju naših uporabnikov v delovno okolje. Ob izraženi želji po delu,  uporabniku pomagamo pri iskanju njemu primernega delovnega okolja, tako v smislu zaposlitve kot prostovoljskega dela. Uporabniki pa se lahko po dogovoru preizkusijo tudi pri delu v socialnem podjetju društva Verjamem vate.

 

KAKO POSTATI UPORABNIK?

Upravičenec do osebne asistence odda pisno vlogo za vključitev v osebno asistenco, ki jo naslovi na naslov Društvo Verjamem vate; Ljubljanska cesta 104, 1230 Domžale ali pa jo pošlje po elektronski pošti na mail vesna@verjamemvate.si

V vlogi navede:

  • Ime in naslov stalnega prebivališča upravičenca,
  • ime in naslov stalnega prebivališča zakonitega zastopnika,
  • kontaktne podatke upravičenca oziroma zakonitega zastopnika,
  • podatek o vrsti invalidnosti
  • podatke o obsegu in vrsti storitve osebne asistence
    (kopija odločbe o priznanju pravice do osebne asistence)

Če so izpolnjeni vsi pogoji za koriščenje osebne asistence pri društvu, društvo organizira uvodno srečanje, na katerem se dogovori vse potrebno za vključitev uporabnika v program.

 

KAKO POSTATI OSEBNI ASISTENT?

Osebni asistent  v društvu Verjamem vate lahko opravlja osebno asistenco na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali po podjemni pogodbi (za primer nadomeščanja osebnih asistentov). V primeru, da si želite delati na področju osebne asistence, nam lahko pošljete ponudbo za delo. Ob potrebi po novem osebnem asistentu, vas kontaktiramo in povabimo na razgovor.

Velik poudarek dajemo iskreni želji po delu z ljudmi s posebnimi potrebami, empatiji, potrpežljivosti, odgovornosti, delavnosti ter sprejemanju drugačnosti!

 

POGOSTA VPRAŠANJA

Kaj je osebna asistenca?
Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam, zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v društvo.

Kdo je upravičen do osebne asistence- uporabniki?
Do osebne asistence so upravičene osebe, ki zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev; so državljani RS s stalnim  prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS in so stari od 18 do 65 let.

Kdo je lahko osebni asistent?
Osebni asistent je fizična oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence, in sicer na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali po podjemni pogodbi ali kot samostojni podjetnik posameznik.
Imeti mora čut do sočloveka in sprejemati drugačnost!
Osebni asistenti se lahko zaposlijo pri izvajalcu osebne asistence.

Kdo je izvajalec osebne asistence?
Izvajalec osebne asistence je nevladna organizacija, ki izvaja osebno asistenco kot nepridobitno dejavnost. V ta namen zaposluje osebne asistente, ki opravljajo potrebne storitve za uporabnike.

Kako pridobim pravico do osebne asistence?
Vlagatelj vloži vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence na pristojnem centru za socialno delo. Strokovna komisija izdela mnenje o vsebini storitve osebne asistence na podlagi osebnega razgovora z vlagateljem oziroma njegovim zakonitim zastopnikom na njegovem domu.

Na podlagi mnenja strokovne komisije center za socialno delo izda odločbo o pravici do osebne asistence. Priloga odločbe o pravici do osebne asistence je vrednotnica, ki jo uporabnik deponira pri izbrani izvajalski organizaciji.

 

Osebna asistenca je nekaj dobrega in lepega. Naši uporabniki s pomočjo ali ob podpori osebnega asistenta zmorejo s svojimi majhnimi koraki ali pa mu pri korakih pomagamo osebni asistenti, napredovati pri vključevanju v socialno in delovno okolje.

Najlepši trenutek je, ko spregovorijo te mlade in iskrene oči. Brez besed pokažejo, da so zadovoljni, ker se uresničujejo njihove sanje. Na svoj način biti del družbe, biti ustvarjalen in uporaben. Npr. šivanje izdelka, delanje na računalnik, pisanje dopisa, uspešno prodan izdelek, natančno natisnjeni dokumenti, posesana tla, dobro skuhana kava…

Dragoceno je biti prisoten pri takšnih na videz malih korakih, a hkrati za vse ljudi tako bistvenih. Biti produktiven in uporaben.

– Osebna asistentka Marjeta Lukanc Zupančič