V naše društvo se lahko včlanite kot redni član ali kot simpatizer.

REDNI ČLANI so vsi, ki se vam interesno vključijo zaradi ciljev društva.

Pravice članov:
– da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti društva,
– da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
– da sodelujejo v programih in akcijah, ki jih organizira društvo,
– da aktivno sodelujejo pri uresničevanju ciljev društva,
– da pod enakimi pogoji uživajo vse ugodnosti, ki jim omogoča članstvo v društvu.

 

SIMPATIZERJI so fizične osebe, ki simpatizirajo z delom društva in s članarino pomagajo društvu.

Pravice simpatizerjev:
– da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti društva,
– da pod enakimi pogoji uživajo vse ugodnosti, ki jih omogoča članstvo v društvu.

Pogoji za pridobitev članstva:

a. Izpolnitev pristopne izjave in jo poslati na naslov društva. Podatki se zberejo v evidenci društva. Pristopna izjava velja za nedoločen čas do pisnega preklica.
(Navedene podatke bomo uporabljali izključno za delovanje društva in obveščanje članov o projektih društva. Varovanje osebnih podatkov je zagotovljeno.)
b. Plačilo letne članarine (redni člani 30 EUR, simpatizerji 15 EUR) na TRR društva

Vsem, ki so se v naše društvo že včlanili ali se še bodo, se iskreno zahvaljujemo!

Dokumenti:

Pristopna izjava (doc)
Statut društva (pdf)

Kontakt:

Društvo Verjamem vate – Združenje staršev z izkušnjami in znanjem,
otrok z motnjo v telesnem in duševnem razvoju
Ljubljanska cesta 104
1230 Domžale

e-pošta: drustvo.verjamem.vate@gmail.com
telefon: 031 356 970 (Vesna Vehovec)