Barbara Čufer

Društvo Verjamem vate so.p. – Naša trgovin’ca je trgovina s posebno noto, saj v njej pomagajo osebe, ki se zaradi svojih značilnosti ne morejo redno zaposliti. Na ta način pridobijo možnost, da naredijo nekaj koristnega in spodbujajočega ter ovrednotijo svoje življenje, hkrati pa razvijajo svojo delovno sposobnost in kreativnost s spoznavanjem stvari v praksi.

S tem namenom smo se prijavili na javni razpis Mentorske sheme v socialnih podjetjih s projektom “Projekt: »Ohranjamo in ustvarjamo«”, ki ga sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Evropski socialni sklad.

Prvi del mentorskega programa Višanje računalniških kompetenc in uporaba internetnih orodij na področju spletnega trženja storitev je potekal pod okriljem mentorice Barbara Čufer, socialno podjetje TIP&TAP so.p.

Zaposleni so v okviru mentorstva pridobili znanja s področja delovanja spletne strani, kaj je potrebno, da spletna stran deluje in kako zagotoviti dobre tehnične pogoje za delovanje le-ta. Za potrebe promocije in večje prodaje so udeleženci mentorskega programa spoznali delovanje Facebook in Instagram socialnega omrežja, kako pripraviti oglaševalsko akcija ter povezati socialna omrežja med seboj. Pridobili so informacije o brezplačnih programih znotraj donacijskega programa Google za nevladne organizacije. Za potrebe prodaje so spoznali zakonitosti priprave e-novic, da bi dosegla maksimalno število potencialnih strank in da ta sporočila ne bodo moteča.

Zaposleni so tako pridobili nova znanja, ki jih bodo pri svojem delu učinkovito in varno uporabljali . Znali bodo shranjevati in uporabljati podatke, osvojili so znanja za delo v svetovnem spletu in sporazumevanje s pomočjo elektronskih medijev (e-pošta, socialna omrežja). Pridobili so  sposobnost iskanja, zbiranja in obdelave informacij.

Rezultati projekta:
Višanje kompetenc zaposlenih
Izboljšan poslovni rezultat zavoda
Ustvarjanje novih delovnih mest za ranljive ciljne skupine
Družbena korist
Zagotovljeno načelo vključenosti.

Projekt: »Ohranjamo in ustvarjamo«