Socialno podjetje opredeljuje način dela, oblikovanja socialnih vrednot, kulture sobivanja in medsebojnega spoštovanja.  Temeljna naloga je vzpostavljanje aktivnega sobivanja, pomoči, ustvarjanje dodane vrednosti in skrbeti za skupno dobro.

Vodenje je podjetniški  izziv, in to izredno zahteven, saj ni glavni cilj ustvarjanje dobička temveč  družbena harmonija, sobivanje, medsebojna pomoč in spoštovanje. Potrebno je imeti vizijo, pozitivno energijo, železno voljo, veliko zanosa in veselje do dela. Podjetje se gradi, okno priložnosti se odpira postopno. Veliko je neznanega, včasih so odločitve napačne. Takrat jih je potrebno zaznati, korigirati. Učimo se! Potrebno je naprej, se vključevati v okolje ter vse skupaj integrirati v specifičen model sodelovanja in sobivanja.

Ko sem pobliže spoznal podjetnice v društvu Verjamem vate, sem spoznal, da verjamem v vas in v vaše delo.

Dr. Franc Vidic