Društvo Verjamem vate, socialno podjetje, ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine ljudi na trgu dela, poleg tega pa omogoča tudi delovno inkluzijo ljudem z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki niso na trgu dela. Zaposlene in uporabnike dnevnega centra smo želeli opolnomočiti za delo na področju digitalizacije ter komunikacijskih veščin s strankami.

Težnja društva je vzpostaviti kadrovsko strukturo znotraj organizacije, prenos ter razporeditev delovnih nalog med zaposlenimi. Pokazala se je potreba po znanju s področja višanja produktivnosti dela, komunikacije, osebnostnega razvoja, jačanja samopodobe in  pridobivanja znanja za delo na računalniku.

S tem namenom smo se prijavili na javni razpis Mentorske sheme v socialnih podjetjih in bili uspešni. Pri projektu smo sodelovali  s socialnim podjetjem TIP&TAP, ki nudi celostni pristop podjetjem na področju digitalizacije ter Zavodom Zaposlise, ki deluje z namenom povečanja zaposlitvenih možnosti in zaposlovanja oseb iz najbolj ranljivih skupin na trgu dela ter doseganja socialne vključenosti.

S primernim mentorskim pristopom, ki sta ga izvajali Barbara Čufar iz socialnega pojetja Tip&Tap in Nives Fortuna Šircelj iz zavoda Zaposlise, se je povečala motivacija zaposlenih in proaktivno delovanje, kar seveda pozitivno vpliva na zaposlene ter posledično tudi na razvoj same dejavnosti socialnega podjetja. Glede na dejstvo, da večina zaposlenim pripada ranljivim skupinam, so jim usposabljanja s področja komunikacije in digitalizacije nudila možnost, da ohranijo obstoječa delovna mesta, krepijo lastne kompetence, s tem pa posledično zagotavljajo tudi trajni obstoj socialnega podjetja na trgu. Potrebno je bilo okrepiti celotno ekipo za večjo stabilnost in trajnost podjetja. Z usmerjenim mentorskim pristopom smo tako dvignili znanja in kompetence vseh zaposlenih v socialnem podjetju. Pri tem smo okrepili razvoj trgovine, ki zagotavljata finančno delovanje socialnega podjetja.

Trajna naravnanost projekta je tako usmerjena k aktivaciji ranljivih skupin, ohranjanju oz. ustvarjanju novih delovnih mest, zmanjševanju socialne izključenosti.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Evropskega socialnega sklada. Izvajali smo ga od novembra 2018 in ga v mesecu oktobru 2019 tudi uspešno zaključili.

Mentorski program se je izvajal v dveh delih: v prvih mesecih smo izboljševali digitalne in računalniške kompetence, v drugem delu pa se posvetili opolnomočenju zaposlenih s strani osebnostnega razvoja in komunikacije.

 

Rezultati projekta:

  • Izboljšanje kompetenc zaposlenih s področja računalništva, osebne rasti ter komunikacije
  • Ohranitev in ustvarjanje novih delovnih mest
  • Družbena korist
  • Socialno in delavno vključevanje
  • Izboljšan poslovni rezultat društva

 

 

 

 

 

 

 

Uspešno zaključen projekt Društva Verjamem vate: Ohranjamo in ustvarjamo